Podstawa prawna wykonywania badań technicznych i przeglądów kominów stalowych

Przepisy ogólne:

Prawo budowlane narzuca na właścicieli i użytkowników obiektów budowlany przeprowadzania przeglądów budowlanych oraz utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.

Przeglądy powinny być wykonywane w dwóch zakresach:

  • Przeglądy roczne obiektów budowlanych, polegające na oględzinach i wizualnej kontroli stanu konstrukcji, estetyki oraz jej zabezpieczeń pod względem n.p. korozyjnym lub wilgotnościowym. Przeglądowi podlegają również instalacje. Zakres przeglądu zależy od rodzaju instalacji i polega na sprawdzeniu szczelności /instalacja gazowa/, skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych /instalacja elektryczna, lub drożności i prawidłowego ciągu /instalacja wentylacyjna /. Terminy dla poszczególnych instalacji podają przepisy branżowe.
  • Przeglądy 5-cio letnie, polegające na szczegółowym przeglądzie ze sprawdzeniem stanu konstrukcji pod względem wytrzymałościowym, sprawdzeniem stanu użytkowego, polegającym na pomiarach n.p. pionowości lub osiadań / specyfika uzależniona od rodzaju konstrukcji /.

Przepisy branżowe:

Ze względu na specyfikę konstrukcji, dla obiektów wysokościowych wprowadzono wytyczne dodatkowe do zasad wykonywania przeglądów. Dla kominów stalowych podano je w PN-93-B-03201-Kominy, obliczenia i projektowanie. Terminy przeglądów i ich zakres podano w p. 10.3. Kontrola stanu technicznego. Wymienioną normę podano w załączniku.

Badanie oraz ocena stanu technicznego kominów przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przez inżyniera budownictwa.

Badanie oraz ocena stanu technicznego kominów przeprowadzamy zgodnie z: Polska Norma PN-88-B-03004

Szkic komina żelbetowego H=105 M

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami.
Z pewnością uda nam się dopasować warunki usługi do Twoich potrzeb.

NAPISZ DO NAS

biuro@everest.bydgoszcz.pl

  ALBO   ZADZWOŃ

784 202 256